Permanent Beta Zuid Nederland logo (1)Afgelopen donderdag waren we te gast bij het Evoluon voor een speciale bijeenkomst van Permanent Beta Zuid: Intervisie. Met zes deelnemers hebben we twee cases besproken. De eerste over een startup, de tweede over het omgaan met een collega. De vorm van de zogenaamde roddelmethode zorgde ervoor dat de deelnemers alle tijd kregen om hun punt te maken. Deze manier in een notendop: 

  1. De case wordt uitgelegd door de eigenaar, deelnemers luisteren
  2. Deelnemers stellen vragen, de probleemeigenaar luistert alleen
  3. De vragen worden beantwoord, zonder doorvragen
  4. Deelnemers gaan de case doorzagen en advies geven, eigenaar luistert alleen
  5. Eigenaar vertelt over wat hij heeft opgepikt en gaat doen.

Doordat de eigenaar niet tussentijds kan antwoorden of zich verweren, kan hij het gesprek tussen de deelnemers niet bewust of onbewust (!) sturen. Hij krijgt zo vrije feedback vanuit andere invalshoeken. Dat kan soms verrassend zijn, een richting die hij zelf nog niet aan gedacht had…

Twee cases, twee uur

Zonder al te diep erop in te gaan – feedback blijft tussen de deelnemers –  kreeg de eerste case kreeg waardevolle tips om zijn startup verder vorm te geven. De tweede case bleek niet zozeer een probleem tussen twee personen te zijn, maar juist een cultuurprobleem in de organisatie, die eerder door een derde persoon moest worden aangepakt.

In plaats van een uurtje zijn we uiteindelijk een kleine twee uur aan de slag geweest. Bijzonder om zo met enkele bekenden en enkele onbekenden zo open en direct inhoudelijk bezig te zijn. De vorm met het gestructureerd vragen stellen, maakt dat je echt luistert. De neiging om tussendoor al iets te zeggen blijft aanwezig: goed om dat te ervaren. Het gaat zelfs verder dan het bekende ladderen (doorvragen): de deelnemers gaan zelf die verdieping maken. Soms dus in een andere richting als de case eigenaar zelf eerder had bedacht.

Kleine opmerkingen:

  • Bij stap 2, vragen stellen: laat iedereen eerst vragen bedenken en die stellen.  ingaan op elkaars vragen is voor stap 3, het roddelen zelf.
  • Een timekeeper is aan te raden. Soms kun je wat langer doorgaan, maar een tweede of derde case bespreken is wel zo leuk.
  • We zijn nu met 6 man  in één groep aan de slag gegaan, in plaats van de opzet van groepjes van 3 personen.
  • Voor de aankondiging: Bij een volgende sessie wat voorbeeldcases geven en nog eerder bekendmaken.
  • De afsluitende borrel met bijzondere gesprekken over Tegenlicht, Stropdassenman, Kettlebells, accountants & controllers: prima!