Samen met Erno Mijland organiseerde Jan-Henk Bouman de Meetup: De toekomst van werk – samen op onderzoek. In deze Meet-Up is een mooie dialoog gaande. Jouw input is zeker ook welkom!

Er was een mooie opkomst en de dynamiek was groot. Acht deelnemers gaven een Speedtalk van 10 minuten en eindigde deze met een speciale vraag die zij onder de aandacht wilden brengen. Met 30 betrokken PB-ers hebben we via een speciale dialoog-vorm de collectieve intelligentie van de groep aangesproken om antwoorden te vinden op vragen over de ‘Toekomst van Werk’. De Speedtalks staan inmiddels online. In de MeetUp is veel kennis gedeeld over artikelen, onderzoeken en blogs rond dit onderwerp, dit hebben we gebundeld en op Google docs geplaatst.

De opening door Erno Mijland en Jan-Henk Bouman

Jolanda Verburg, Is een 24urige werkweek realistisch en haalbaar?

Ronald Mulder: Wat is jouw strategie om de nieuwe klassenstrijd te overleven?

Baudy Wiechers: Hoe kunnen we de input van elk uniek individu op basis van Gelijkwaardigheid gebruiken om in de toekomst werk te laten werken?

Bas van de Haterd: Hoe bereiken we de, qua opleiding, onderkant van de arbeidsmarkt als het gaat om de nieuwste ontwikkelingen en de impact die dat op hun werk heeft?

Jacqueline de Theije: Wat is er nodig om te mogen leren zonder toetsen en diploma’s?

Erno Mijland: Hoe leren we een nieuwe generatie dansen met robots?

John Lasschuit: Is een onvoorwaardelijk basisinkomen dé manier om een eerlijke welvaartsverdeling en arbeidsverdeling te verkrijgen?

Mees de Lind: Hoe kan dialoog helpen om een duurzame samenwerksfeer te creëren binnen teams?

PB Toekomst van werk De Dialoog en het resultaat

Dit was de aankondiging en het programma op 11-4-2014:

De wereld bevindt zich in een stroomversnelling van ontwikkelingen met technologie als katalysator. De veranderingen verlopen momenteel eerder exponentieel dan lineair. Er wordt al gesproken over een kanteling, een tweede renaissance.

De impact op de wereld van werk is enorm. Steeds vaker wordt de vraag gesteld: als robots onze banen gaan overnemen wat gaan wij dan doen? Na het verdwijnen van het werk aan de lopende band, staan nu steeds vaker ‘white collar’-banen op de tocht. Gaan we het werk verdelen door allemaal minder te gaan werken of is er straks alleen nog een elite die werkt? En hoe zorgen we er dan voor dat de inactieven mee blijven doen in de samenleving? En… wat betekent dit alles voor het onderwijs?

Jan-Henk Bouman en Erno Mijland organiseren een bijeenkomst voor mensen die met deze thematiek bezig zijn of zich erbij betrokken voelen. Geen conferentie, maar een ontmoeting waarin dialoog en de gezamenlijke zoektocht naar antwoorden centraal staan. Denk jij met ons mee?

Het programma

12.00-12.30 uur Inloop

12.30-14.00 uur Acht speed talks (10 minuten per talk)

In elke talk wordt een invalshoek bij het thema belicht. Elke talk eindigt met een vraag die in het volgende programma-onderdeel besproken kan worden. Wil je een speed talk verzorgen, neem dan even contact op met Erno of Jan-Henk. Zij stellen het programma samen, waarbij diversiteit aan invalshoeken het leidend principe is.

14.00-16.00 uur Creative Community Café

Creatieve sessie waarbij deelnemers in drie ronden met elkaar in gesprek gaan over de vragen uit de speed talks. Het draaiboek vind je hier.

16.00-17.00 uur Smederij

Deelnemers die getriggerd zijn door de oplossingen en ideeën uit het Creative Community Café kunnen gezamenlijk aan de slag om een volgende stap te maken of voor te bereiden.

Om je in te lezen / te kijken hebben we een lijst aangemaakt met blogs, video’s en boeken/documenten. Tot 11 april worden hier nog nieuwe items aan toegevoegd.

We hopen je te ontmoeten op 11 april!

Hashtag voor dit event is #dtvw