In oktober 2014 hebben we bij Permanent Beta een dag georganiseerd over de ‘Toekomst van onsterfelijkheid”. Het was een interessante verkenning met veel specialisten op hun vakgebied. De organisatie lag in handen van Amanda Stoel, Berend Watchus en Jan-Henk Bouman

Er waren 6 sprekers die dag:
Aubrey de Grey
Natasha Vita-More
Didier Coeurnelle
Arjen Kamphuis
Boris Sala
Amanda Stoel.

We hadden uiteenlopende onderwerpen:
life extension, anti-aging, longevity, levensverlenging, healthspan, verbeteren van de levenskwaliteit, transhumanisme,

We hebben alles opgenomen om te delen:

In onze Meetup staat nog meer “studiemateriaal”

De sessie van Arjan Kamphuis:
Arjen vertelt over hoe hij met transhumanistische, onsterfelijkheid (immortality) en immortalistische ideeën in aanraking is gekomen. Over de evolutie van de mens, uitvindingen in de loop der tijd en specifiek over het grote effect van de drukpers op onze samenleving. Arjen Kamphuis denkt dat een verandering van hetzelfde kaliber mogelijk opnieuw voor de deur staat door de komst van het internet. Verder spreekt Arjen Kamphuis kritisch over de toekomst van privacy en het gebrek aan onderkenning van het existentiële risico van klimaatsverandering (global warming), olie schaarste (peak oil) en schaarste van andere hulpbronnen. Hij praat over nanotechnologie en andere toekomstige nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de medische wetenschap en levensverlengende technologie maar stelt daarbij dat ‘mits er niet overgeschakeld wordt naar ‘lang termijn denken’ m.b.t. existentiële risico’s we mogelijk geen planeet meer over hebben om van al die technologie en kennis gebruik te kunnen maken.’

English version:
Arjen tells how how he first was influenced by transhuman ideas and the concept (and the ideology) of immortality. His presentation also explained about the human evolution, inventions from the past up until now and specificly about the impact the printing press had on our society.
Arjen Kamphuis thinks that a change of the same caliber will possibly take place because of the rise of the internet. Arjen Kamphuis shared his critique and warnings with regards to the developments around privacy and he also shared his worries and warnings about the lack of recognition of the existential risk of climate change (gloabl warming), scarcity of oil (peak oil) and scarcity of other natural resources.
In this presentation Arjen Kamphuis also showed possible future life extension health strategies and technologies, like: nanotechnology. However in this context he reminds the audience and the viewer that as long as we do not solve the collective problems and threarts humanity faces, it will be futile to focuss on individual health solutions for life extension.
If we don’t plan ahead (long term thinking) and solve collective problems and manage existential risks, ‘there will possibly be no planet left to live on and to enjoy all the life extending technologies that are being developed now and in the future’.

De sessie van Natascha Vita-More:
Natascha Vita-More spreekt o.a. over de definitie van transhumanisme en de technologische Singularity. Tevens over onderwerpen zoals mind uploading, volledig lichaam prothese (full body prosthetics)
extra links: https://www.singularityweblog.com/natasha-vita-more-whole-body-prosthetic/ (on whole body prosthetics)
https://www.natasha.cc/ (website of Natasha Vita-More)
https://www.youtube.com/watch?v=8LucitzhNQ8 (Natasha Vita-More on Whole Body Prosthetics)
Ze spreekt ook over longevity, life extension, biologische en non-biologische onsterfelijkheid, anti-aging en gezonde leefstijlen.
Naast technologien voor levensverlenging wordt er ook dieper ingegaan op de concepten die relevant kunnen zijn bij het streven naar non-biologische onsterfelijkheid, zoals ‘mindfiles’, ‘mind clones’ en ‘mind uploading’. In dit kader gaf Natasha Vita-More ook uitleg over wat woorden als ‘mind’ en ‘bewustzijn’ in deze context precies inhouden: dus, wat wordt er dan geupload?
Natasha Vita-More gaf ook uitleg over de begrippen ‘full body prosthetics’, ‘cyborgs’ en ‘cyborgism’.
Daarnaast legde ze uit wat transhumanisme inhoudt en wat de technologische Singularity volgens haar inhoudt. De visie, voorspellingen en doelstellingen van Dimitry Itskov en Ray Kurzweil heeft ze ook voor een deel toegelicht.
Na de presentatie heeft Natasha Vita-More deelgenomen aan de groepsdiscussie en heeft ze vragen uit het publiek beantwoord.

English Version:
Presentation by Natasha Vita-More during the Permanent Beta ‘The Future of Immortality, an exploration’ event on October 15 2014 in Amersfoort, The Netherlands.
Natasha Vita-More speaks about the definition of the word transhumanism and the technological singularity. Topics like mind uploading and full body prostethics are discussed.
extra links: https://www.singularityweblog.com/natasha-vita-more-whole-body-prosthetic/ (Natasha Vita-More on whole body prosthetics)
https://www.natasha.cc/ (website of Natasha Vita-More)
https://www.youtube.com/watch?v=8LucitzhNQ8 (Natasha Vita-More on Whole Body Prosthetics)
She also talks about longevity, life extension, biological and non-biological immortality, anti-aging and healthy lifestyles.
Next to technologies and strategies for life extension, Natasha Vita-More talked in more detail about transhuman concepts that could be relevant to the goal of achieving non-biological immortality, like: ‘mind files’, ‘mind clones’ and ‘mind uploading’. Natasha Vita-More also explained what words like ‘mind’ and ‘consciousness’ exactly mean in this context: so, what exactly will be uploaded?
Natasha Vita-More also explained words an concepts like: ‘full body prosthetics’, ‘cyborgs’ and ‘cyborgism’.
Natasha Vita-More explained what transhumanism is and also shared the various definitions of the (technological) Singularity. Also Dmitry Itskov and Ray Kurzweil’s visions, predictions and goals were briefly discussed.
After the presentation, Natasha Vita-More participated in the group discussion and answered questions from the audience.

De sessie van Didier Coeurnelle.

Didier Coeurnelle spreekt over levensverlenging en wat voor keuzes overheden/politieke leiders ten opzichte van langer leven kunnen maken, hij maakt een toekomstprognose van levensverlenging voor iedereen, omdat een andere keuze desastreuze gevolgen zou kunnen hebben. Hij denkt ook dat in de loop der tijd de weerstand van religieuze leiders daalt ten opzichte van een levensverlengende therapie, wanneer die voor iedereen beschikbaar is. Hij spreekt ook over longevity & geweld in de samenleving. Didier spreekt tevens over onze angst voor de dood/ onze eigen sterfelijkheid, over terror management theorie, een theorie uit de sociale psychology die stelt dat om niet ten onder te gaan aan onze angst voor de dood, we afweermechanismen ontwikkeld hebben, zoals cultureel wereldbeeld en zelfbeeld. Hij spreekt over de behoefte aan additionele financiering voor ‘longevity’ onderzoek en doet een aantal toekomstprognoses. Hij vertelt ook over het Eurosymposium in België dat plaats vond op 1-3 Oktober 2014 en zijn organisatie Heales.

In dit blog van van Karin van KlasseTekst lees je meer over C60 en Boris Sala

De oudste mens aller tijden is 122 jaar oud geworden en de eerste die 135 wordt, is al geboren. Dat schrijft hoogleraar Rudi Westendorp in het recent verschenen boek ‘Oud worden zonder oud te zijn’. In de toekomst kan het nog veel ouder, denkt Boris Sala. Hij was op de sportschool in Den Hoorn om te vertellen over C60, een bijzondere vorm van koolstof die veroudering tegen zou kunnen gaan.depositphotos_12310036-Isolated-C60-Fullerene

Met zijn gespierde borstkas en volle verticaal gestylde donkere kuif komt Boris Sala niet over als een wetenschapper. Dat is hij ook niet: hij is sportinstructeur en personal trainer. Recent heeft hij zich als doel gesteld de zegeningen van C60 als voedingssupplement te verbreiden. Zegeningen die hij zelf aan den lijve ondervindt en die er mogelijk aan hebben bijgedragen dat hij op 44-jarige leeftijd won op het NK Indoorroeien.

Sala begint zijn presentatie door kort in te gaan op baanbrekende inzichten uit anti-verouderingsonderzoek. Zoals de positieve invloed van resveratrol op lichaamscellen, vooral op de energiefabriekjes daarin, de mitochondriën. Een andere belangrijke doorbraak was de ontdekking van telomeren, de uiteinden van het dna in de genen. Dit onderzoek kreeg in 2009 de Nobelprijs. Inmiddels wordt deze kennis al commercieel uitgenut.

Voetbalmolecuul
En dan is er nu het C60-deeltje. Naar Sala’s vertuiging zal dit de komende twintig jaar een grote sleutel vormen voor onderzoek naar een langer en vooral gezond leven, zonder kanker, dementie of andere narigheid. Maar wat is C60 eigenlijk? De uitleg doet je het water niet meteen in de mond lopen. C60 is een molecuul dat bestaat uit 60 koolstofatomen die samen een ronde bal vormen, waaraan het de bijnaam ‘buckeyball’ dankt. De officiële naam voor deze moleculen zijn fullerenen. Fullerenen hebben een grote oppervlakte in verhouding tot hun volume. Dat geeft ze bijzondere eigenschappen, zoals een supergeleidende werking. Daarom worden ze gebruikt in allerlei industriële producten en komen ze ook in het milieu terecht.

Aubrey de Grey
Aubrey de Grey is gerontoloog aan Cambridge en mede-oprichter van Strategies for Engineered Negligible Senescence (SENS), een onderzoeksinstituut in Californië. Gerontologie is de studie van het ouder worden, en de Grey legde via Skype uit wat de status is van zijn vakgebied bij Permanent Beta; De Toekomst van Onsterfelijkheid.

Amanda Stoel
Zij gaf haar visie op het onderwerp transhumanism