Door: Martijn van der Linden

“Ik was erg benieuwd naar wat ik in mijzelf en in anderen zou tegenkomen, als ik stopte met me op het geld te richten.”

Aldus een ontspannen Mundo Resink die met de bekende talking stick, in kleermakerszit, op één van de tafels in Zaal 5 Optimisme heeft plaatsgenomen.

We hebben zojuist de tafels naar binnen geschoven en de ruimte gekscherend omgedoopt van Seats2Meet tot ‘Tables2Meet’.

Vrij met (of zonder) geld

In deze eerste sessie hebben we het over reizen, maar vooral leven, in vrijheid met, of zonder geld. Na een summiere intro, doet Mundo een uitnodiging aan het publiek: wat brengt ons hier? En tegen welke uitdagingen lopen we aan bij het bereiken van vrijheid?

Een man pakt de stok van Mundo aan en begint aan een persoonlijk relaas. Hij deelt met de zaal dat hij onlangs bij een begrafenis aanwezig is geweest en daarbij voor het eerst vanuit zijn hart heeft gesproken.

Een mooi voorbeeld van vrijheid, of bevrijding. Al zie ik de relatie met (of zonder) geld niet.

Daarna vraagt Bert om de stok en vertelt over hoe hij en ik geinteresseerd zijn geraakt in BlockChain technologie. Hij vertelt ook over zijn achtergrond, waaronder zijn burn-out van 7 jaar geleden en hoe je het voor jezelf financieel makkelijker kunt maken, door je vaste lasten zo beperkt mogelijk te houden.

Ik vul Bert aan. Voor bijna iedereen is een quick win mogelijk om de kosten van passiva terug te brengen. Ter illustratie laat ik de mensen mijn (gekregen) telefoon zien. Ik kan er alles mee doen. Zelfs bellen, maar er zit geen SIM-kaart in. Geen 06-nummer. Er is geen contract bij een provider die ik daarmee dan ook nooit geld schuldig ben. En ik sta niet geregistreerd bij de BKR.

Ook geef ik aan dat ik geen auto heb, want dat is ook (weliswaar onbedoeld) één van de grootste kostenposten in het huishoudboekje.

Austronauts on Earth

Een man die tegenover mij op de tafel zit, vraagt: “Ik hoor constant kosten omlaag brengen. Moet dat altijd?”

In reactie beginnen mensen prompt door elkaar heen te praten: Money Monday déjà vu! Het onderwerp geld maakt snel emoties los.

Marleen die naast hem zit, wil graag van Mundo horen, hoe je nu precies omgaat met mensen en instanties die je geld schuldig bent. Maar Mundo is vooral gericht op de aanwezigen zelf. Hij laat zich dan ook niet makkelijk verleiden tot concrete voorbeelden. Hij wil er geen lezing van maken. Al beargumenteert hij wel dat geld eigenlijk nooit over geld gaat? En verwijst daarbij meerdere keren naar zijn website: Astronauts On Earth.

Zorgverzekering? Ik heb me gewoon uitgeschreven

Ik wil zelf ook wel graag wat concrete voorbeelden horen. Het klinkt een beetje als psychologie van de koude grond, om in je hoofd een knop om te zetten dat geld nooit over geld gaat en je vervolgens met jezelf afspreekt: ik ga me er niet meer op richten. Dat kun jij best doen. Alleen zit je dan nog steeds met een sociale omgeving (en wellicht instanties) in je maag die zich wél op het geld richten. En uiteraard stimuleren die je niet om je daar zomaar aan te onttrekken. Zij hebben immers baat bij jouw status quo.

Doordat ik, net als Marleen, doorvraag, benoemt hij later hoe hij met zijn zorgverzekeraar is omgegaan: hij heeft zich gedurende die 10 maanden maar gewoon uitgeschreven bij het GBA.

Bijzonder, maar ontslaat dit je geruisloos van de Zorgverzekeringswet? En van je plicht om die peperdure premie door te betalen? Dit artikel (de week ervoor gepubliceerd), werpt misschien ook iets van licht op deze moedige actie.

Heb jij de juiste mindset voor verkopen?

(M)indset – (I)nspiratie – (N)ummers – (D)oelgroep – (S)ales strategie – (E)xecutie – (T)erugkoppelen

Verkopen: ik heb er een soort van ‘jaloezie-liefdeverhouding’ mee. En de komende 50 minuten staat centraal wat de invloed is van onze persoonlijke mindset op succesvol verkopen.

Edo Boonstra begint. Hij loopt met ons het eerste punt uit de werkmap door: “Welke ideeën/gedachten heb jij over jezelf als verkoper en verkopen?”

Als iedereen het één en ander, helpend dan wel belemmerend, heeft opgeschreven en met de zaal heeft beargumenteerd, bespreekt Edo met een slide wat tips en tricks. We kunnen het beste:

1) onze aandacht steeds meer gaan richten op de helpende overtuigingen;

2) elke dag opstaan en een intentie/overtuiging voor de dag creëren;

3) opschrijven aan het eind van de dag: wat ging goed die dag (winstpunt)? Wat ga ik morgen anders doen?

4) een nieuwe intentie/overtuiging voor morgen creëren.

Kies je doelgroep heel specifiek

In verband met de tijd slaat Edo een paar dingen even over en gaat door met de D in MINDSET: kies je doelgroep heel specifiek. Hij haalt flink de bezem door enkele, zeer hardnekkige managementfilosofieën, waarvan de bekendste blijkbaar nog steeds ‘massa is kassa’ is; hoe meer gestandaardiseerd je dienst (of bij 1 van de aanwezigen: je product), hoe gewoner en hoe beter. Edo:

“De meeste bedrijven hebben de mindset: ‘Hoe breder mijn doelgroep, hoe meer ik kan vangen.’ De waarheid is dat het net omgekeerd is.”

Hij zet zijn punt kracht bij met Jos Burgers van Geef nooit korting!. Het gaat over welke klanten je als ondernemer liever niet hebt, met als belangrijkste tool: het vermijden van strategisch kuddegedrag. In het filmpje horen we over mensen die bij Aldi lang in de rij staan. En ze halen hun boodschappen uit de dozen vandaan. Ze hebben het er voor over, omdat Aldi zo goedkoop is. Ook gaan sommigen later alsnog naar de Albert Heijn, om boodschappen te doen tegen de hoofdprijs. Aldi is goedkoop. Albert Heijn is goed.

Edah dacht eerder: die klanten moeten gewoon naar ons toe komen, want wij zijn niet goedkoop en niet goed. En dit soort supermarkten zijn er bijna niet meer: er is namelijk geen specifieke doelgroep. Edah wilde gewoon iedereen als klant hebben. Dat werkt dus niet. Je moet ergens in uitblinken.

“Manipuleren heeft niets te maken met verkopen!”

De focus op jouw specifieke doelgroep is een terugkerend thema. Met een markeerstift tekent Edo een driehoek. Het gaat vooral om de diagonale linkerpoot van deze driehoek: 80% van een dienst wordt al verkocht, door jouw klant zoveel mogelijk aan het woord te laten.

Hij tekent de volgende fase: de rechterpoot van de driehoek. En deze 20% is wat jij als verkoper moet zeggen en doen. Edo:

“Zelfs als een klant het niet eens is met jouw aanbod, of de manier waarop jij het probleem oplost, of de prijs die hij ervoor moet betalen, betekent dat 9 van de 10 keer dat jij als verkoper eerder niet goed hebt geluisterd, of doorgevraagd.”

Ik hoor hem nog net niet zeggen: een goed product verkoopt zichzelf. Maar in ieder geval impliceert dit dat vlotte verkoop nog altijd overschat wordt. Edo toont aan dat verkopen veel minder moeite kost en veel minder ingewikkeld is dan mensen denken. En over wat het niét is:

“Denk eens aan autoverkopers. Dat zijn vaak mensen met hele, gladde praatjes. Maar dat is manipulatie. Manipuleren heeft niets te maken met verkopen!”

Evernote Enthusiast

Jeroen blijkt na afloop van ‘WTF Is Kenniswerk En Hoe Doe Je Dat?’ een Evernote Enthusiast te zijn geworden. Ik begrijp van hem dat Martijn er zo’n 85.000 documenten in bewaart. Ik heb me zelf nooit in Evernote verdiept. Maar het schijnt dat digitaal gesproken alles wat je doet, realtime, bij voorbaat of achteraf ermee of erin kan.

Een aantal Permanent Bèta-veteranen gebruikt Evernote al heel lang. Van juni 2015 tot februari 2016 werd er eens een serie avonden voor georganiseerd.

Chill Fulltime: hacks met de Weg van de Minste Weerstand

“Wie is er hier allemaal in loondienst? En wie is er eigen ondernemer?”

Het aantal mensen in loondienst, verbaast me niet: het is op 1 hand te tellen. Inclusief gastspreker. Bijna iedereen is ondernemer. Erwin de Beer deelt vervolgens een aantal post-it blokken uit, waarin we, in plukjes van 2 uur, op elk papiertje zo’n 3 bij elkaar horende taken gaan opsommen. Taken voor de komende 4 dagen.

De Eisenhower-Matrix

We schrijven bijna allemaal gemakkelijk zo rond de 6 à 7 post-its vol. Met uitzondering van 1 deelneemster die er 17 blijkt te hebben. Erwin tekent nu een grafiek met 2 assen: de Eisenhower-Matrix. Vooral bekend geworden door Stephen Covy. Erwin:

“Als mensen heel veel werk moeten doen, kijken ze naar 1 as: wat is urgent en wat niet? In de praktijk is ergens op het snijpunt de tijd op en aan alle andere dingen kom je niet meer toe. Je kunt het beste ook op een tweede as plannen.”

Vervolgens is het aan ons om onze eigen grafiek te maken. Met op verticaal: ‘leuk’ (bovenaan) en ‘niet leuk’ (onderaan de as). En op horizontaal: ‘urgent’ (links) en ‘niet urgent’ (rechts op de as). De assen snijden de grafiek in vier delen, waarop we onze post-its gaan plakken:

Deel 1: Urgent & leuk (30% van je beschikbare tijd komende 4 dagen);

Deel 2: Niet urgent & Leuk; (40% van je beschikbare tijd komende 4 dagen);

Deel 3: Urgent & niet leuk; (20% van je beschikbare tijd komende 4 dagen);

Deel 4: Niet urgent & niet leuk (10% van je beschikbare tijd komende 4 dagen).

Hacks door slimmer plannen met (on)gewenste klanten

Het is de bedoeling dat uiteindelijk een zo hoog mogelijk percentage aan tijd en taken in Deel 2 terecht gaat komen. Slimmer plannen om te kunnen schuiven met je taken(pakketten). Dit betekent dat we aan driekwart van de taken (met uitzondering van Deel 2: Niet urgent & Leuk) tussen de 0 tot 20% minder tijd besteden. Met als onvermijdelijk resultaat: minder kwaliteit. De kwaliteit van ons werk naar collega’s, leidinggevenden, of soms zelfs de klant.

Erwin legt ook uit hoe hij in het verleden heel veel tijd en energie kwijt was aan een klant, op wie zowel hij, als zijn collega’s en zijn werkgever niet zaten te wachten. Het leerde hem:

“Van klanten die je niet als klant wilt hebben, kom je het beste af, door ze aan te bieden aan je concurrent ondernemer.”

Dat komt hem op kritiek te staan. Een man een paar stoelen verder van mij maakt duidelijk dat niet elke leidinggevende daar zomaar mee akkoord gaat.

Ook geeft een vrouw helemaal vooraan aan perfectionistisch te zijn en moeite te hebben met het inleveren van kwaliteit. Ze wil haar taken gewoon goed uitvoeren.  

De Kalme Professional

Onze gastspreker is nog met de voorbereidingen van: De Kalme Professional en rollen bezig, als ik rijkelijk laat Zaal 2 Kennisdelen binnenkom. Schuin achter hem, zie ik in zwarte letters op de muur de toepasselijke tekst:

“All knowledge is connected to all other knowledge. The fun is in making the connections.”

Fokke Kooistra gaat in deze sessie uiteenzetten, hoe effectieve professionals de kracht van het werken met projecten kennen. Op de slide van de beamer het logo van Think Productive: “Ervaar onze Time Management training met resultaat. Praktische workshops om de Productiviteits Ninja in je naar boven te halen.”

“Ons brein ‘matcht’ niet met de manier waarop we kenniswerk nu georganiseerd hebben.”

Na rondvraag aan alle aanwezigen over wat we hier vandaag willen leren, begint Fokke aan zijn presentatie. Veel van de frictie in zijn opening – noem het maar even de sociaal-maatschappelijke probleemstelling – hoor ik vaker:

“Alles moet een verantwoord doel hebben in het leven, anders doen wij mensen het niet. Voor slapen bijvoorbeeld, bestaan heel veel regeltjes. We moeten het verantwoorden. Terwijl slapen één van de meest productieve dingen is die we doen.”

Een mevrouw rechts van mij, beaamt deze weerstand:

“Een dutje doen ‘s middags vinden mensen sowieso helemaal uit den boze.”  

Fokke laat vervolgens met een link naar kenniswerk zien, waarom dit inzicht zo waardevol is en waarom we daarbij het beste vanuit rollen kunnen werken:

“Het hele veld van kenniswerk gaat totaal veranderen. Ons brein ‘matcht’ namelijk niet, met de manier, waarop we kenniswerk nu georganiseerd hebben.”

Zijn boek, jouw revisie

Na het in kaart brengen van onze rollen en een actieplan voor de komende tijd, legt Fokke de zaal voor dat hij van De Kalme Professional ook een boek aan het schrijven is.

Dit boek zal eind dit jaar verkrijgbaar zijn. En voordat het definitief naar de uitgever gaat, zullen er, ter revisie, nog hoofdstukken gedeeld worden met mensen die geïnteresseerd zijn.

Permanent Bèta Dag #12

Ben jij de first-timer van morgen? En wil je weten wat er op zo’n dag allemaal aan braincandy voorbij komt? En of het voor jou als (Z)ZP’er, ondernemer, flex- of netwerker wellicht ook inhoudelijk interessant is?   

Zie dan voor een korte impressie van het afgelopen programma ook dit Google Doc.

Je kunt je al aanmelden voor Permanent Bèta Dag #12. Deze staat gepland voor 25 juni 2018 en zal, net als #11, bij The Social Impact Factory Utrecht plaatsvinden.

Tip: er is ruimte, maar wacht met aanmelden niet al te lang!